ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

วันนี้ได้มีโอกาสออกนอกสถานที่กับคุณศตพล ยศกรกุล คุณวนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ และเพื่อนฝึกงาน เพื่อไปติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Openbiblio) ซึ่งเป็น Open Source Software และร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาและขั้นตอนการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

ในส่วนของปัญหาที่พบ เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนใหม่จึงทำให้ข้อมูลระเบียนหนังสือในฐานข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกลบออกจาก Server ไปด้วย ไม่สามารถกู้คืนได้ จึงต้องมีการลงรายการในฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดกว่า 2,000 ระเบียน

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

แนะนำวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด

ทั้งนี้จึงได้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Openbiblio) ใหม่เป็น Version ล่าสุด พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งาน และแนวทางการแก้ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดต่อไป

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

บรรยากาศภายในห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

บรรยากาศภายในห้องสมุด

ข้อสังเกต

    • เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดไม่ได้จบบรรณารักษ์หรือมีความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ จึงเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Openbiblio) เพราะใช้งานง่าย เหมาะแก่ห้องสมุดขนาดเล็ก
    • เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดไม่ได้มีเวลาดูแลห้องสมุดตลอดเวลาเพราะต้องทำการสอนด้วย ทำให้ต้องใช้เวลาในการลงข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลนาน
    • ในเรื่องของสถานที่ของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีความพร้อมมากสามารถขยายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้ในอนาคต และบรรยากาศของสมุดน่าเข้ามาใช้เหมาะกับวัยของผู้ใช้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

    • การจัดบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (OpenBiblio) คลิก
    • ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 คลิก

_________________________________________________________________________________

วัน/เวลาฝึกงาน
2 มกราคม 2557 เวลา 8.00 – 17.00 น.

ฝ่ายงาน
งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Section)

ผู้ฝึกสอน
คุณศตพล ยศกรกุล

2 thoughts on “ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s