2D Barcode กับการใช้งานในห้องสมุด

การจัดทำ 2D Barcode ด้วยโปรแกรม QR Code ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ในการติดตัวเล่มหนังสือ โดยจะทำ 2D Barcode จำนวน 2 ดวง ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ

ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2D Barcode

หน้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการทำ 2D Barcode โดยสามารถค้นหาจาก Bib หรือค้นหาขั้นสูงก็ได้
เมื่อเจอระเบียนหนังสือที่ต้องการ คลิกเลือกระเบียนหนังสือนั้น

2D Barcode

หน้าค้นหาทรัพยากรของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

3. จะปรากฎข้อมูลการลงรายการดังกล่าว ให้คลิก Export 2DBarcode ด้านขวามือ

2D Barcode

หน้าแสดงข้อมูลการลงรายการทรัพยากรระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

4. จะปรากฎข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือให้ Copy จากนั้นเปิดโปรแกรม QR Code ขึ้นมาเพื่อทำ 2D Barcode ดวงแรก เพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ

2D Barcode

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ

5. นำข้อมูลที่ Copy ไว้ไปวางบนโปรแกรม QR Code ในช่อง Data ดังภาพ และตั้งค่าตามภาพ จากนั้นกด Encode
หมายเหตุ :

  • สำหรับข้อมูลภาษาไทยหากไม่สามารถกด Encode ได้ให้ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นในช่อง Data ออก เช่น คำว่า ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สำนักพิมพ์ เป็นต้น โดยให้คงส่วนข้อมูลที่สำคัญไว้
  • ค่า Version สำหรับหนังสือภาษาไทยให้ตั้งค่าได้ระหว่าง 18-20 เท่านั้น
2D Barcode

หน้าโปรแกรม QR Code

6. จากนั้นกด Save โดยตั้งชื่อ ไฟล์ตามเลข Bib หนังสือ เพื่อง่ายต่อการจัดพิมพ์

2D Barcode

การ Save ชื่อไฟล์ 2D Barcode ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ

7. สำหนับการจัดทำ 2D Barcode ดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ นั้นมีขั้นตอนดังนี้ จากขั้นตอนที่ 4 ให้กด KohaID.txt จากนั้นจะปรากฎเลขสำหรับใช้ในการยืม-คืนดังภาพ ให้ Copy เลขดังกล่าว
หมายเหตุ : หากหนังสือเล่มนั้นเป็นฉบับที่ 2, 3,.. ก็ให้ Copy ไล่บรรทัดตามลำดับ ฉบับที่ 2 ให้ Copy บรรทัดที่ 2 ฉบับที่ 3 ให้ Copy บรรทัดที่ 3

2D Barcode

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ

2D Barcode

KohaID.txt

8. จากนั้นนำเลข KohaID.txt ที่ Copy ไว้ไปวางในช่อง Data ของโปรแกรม QR Code และตั้งค่าตามภาพ กด EnCode และ Save ชื่อไฟล์ โดยใช้เลข Bib หนังสือเช่นกันกับ 2D barcode ดวงแรก แต่ให้เติม -id ต่อท้ายไปด้วยเพื่อไม่ให้ไฟล์ 2D Barcode ซ้ำกัน
หมายเหตุ : ค่า 2D Barcode ดวงที่สอง ต้องตั้งตามภาพเท่านั้น

2D Barcode

การ Save ชื่อไฟล์ 2D Barcode ดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ

9. จากขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นอันเสร็จสิ้นในการจัดทำ 2D Barcode

2D Barcode

2D Barcode ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ

2D Barcode

2D Baecode ดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ

2D Barcode

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือที่ได้จากการสแกนผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

2D Barcode

ข้อมูล 2D Barcode ดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือของหนังสือที่ได้จากการสแกนผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ดูการจัดทำ 2D Barcode อีก 1 แบบ คลิก

แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม

  • 2D Barcode กับการยืม-คืนหนังสือ คลิก
  • 2D Barcode กับการยืม-คืนในห้องสมุด คลิก
  • QR Code กับการใช้งานในห้องสมุด คลิก

ข้อคิดจากการฝึกงาน

  • การใช้ 2D Barcode นั้น เอื้อต่อการพัฒนาและขยายระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ง่าย
  • การใช้ 2D Barcode สามารถใส่ข้อมูลตัวอักษรลงไปได้ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้ได้ดีกว่า Barcode แบบมาตรฐานหรือแบบ 1 มิติ
  • การจัดทำ 2D Barcode ผู้ฝึกสอนบอกว่าสามารถเลือกทำได้ 2 แบบ
   1 ทำจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha
   2 ทำเองด้วยโปรแกรม QR Code
  • จากการใช้งานพบว่าแบบที่ 2 ใช้งานง่ายกว่าและขั้นตอนในการทำงานน้อยกว่าแบบที่ 1 อีกทั้งการที่ใช้โปรแกรม Qr Code แยกทำออกมานั้นช่วยลดภาระของระบบห้องสมุดไปได้ทำให้ระบบไม่ต้องประมวลผลหนักมาก
  • จากการทำงานทั้ง 2 แบบ พบว่ายังต้องมีการปรับแต่งข้อมูลอยู่ จึงอาจเรียกการจัดทำ 2D Barcode ว่า กึ่งอัตโนมัติดีกว่า

_________________________________________________________________________________

วัน/เวลาฝึกงาน
27 ธันวาคม 2556 เวลา 8.00 – 17.00 น.

ฝ่ายงาน
งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Section)

ผู้ฝึกสอน
คุณวลัยภรณ์ ช่างคิด

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s