การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

จากบทความตอนที่แล้วที่เราได้วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ คลิก ไปแล้ว ขั้นต่อมาเราจะนำรายการที่ได้วิเคราะห์หมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยมาลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ต่อไป โดยมีขั้นตอนการลงรายการดังนี้

ตัวอย่างงานที่ฝึก

01-Ex-MARCRecord

ตัวอย่าง หนังสือในระบบ Opac ที่ทำการลงรายการในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว

02-Ex-MARCDisplay

ตัวอย่าง หนังสือในระบบ Opac แสดงหน้า MARC Display ที่ทำการลงรายการในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว

ข้อคิดจากการฝึกงาน

  • เนื่องจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ยังไม่เสถียรจึงทำให้บาง Tags นั้นแสดงผลซ้ำซ้อน ต้องอาศัยความรอบคอบในการกรอกข้อมูล
  • การลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha นั้นหากผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านบรรณารักษ์มาก่อน ก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะแต่ละ Tags มีคำอธิบายไว้ชัดเจนว่า Tangs นี้หมายถึงชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เป็นต้น
  • การลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ของ STKS ไม่ได้เคร่งเรื่องการใส่ อินดิเคเตอร์ ของ Tags มากนัก (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร) แต่ทางที่ดีควรใส่ให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์
  • ด้วยความที่เป็น ILS แบบ OSS จึงทำให้สามารถพัฒนาปรับปรุงฟังกชั่นการทำงานให้เข้ากับนโยบายใหม่ๆได้ตลอดเวลา

—————————————————————————————————————————————————-

วัน/เวลาฝึกงาน
18 ธันวาคม 2556 เวลา 8.00 – 17.00 น.

ฝ่ายงาน
งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Section)

ผู้ฝึกสอน
คุณวนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s