การจัดการตัวเล่ม

Copy Catalog

การจัดการตัวเล่ม

การจัดการตัวเล่ม คือ การเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะจัดทำหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และขั้นตอนการทำ 2D Barcode มาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำทรัพยากรสารสนเทศมาดำเนินการจัดการตัวเล่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • เขียนเลขเรียกหนังสือ ที่บริเวณต่อไปนี้
   • หน้าพิมพลักษณ์ (Imprint) เขียนเลขเรียกหนังสือ
   • หน้าลับเฉพาะ เขียนเลขเรียกหนังสือ
  • ประทับตราห้องสมุด ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ที่หน้าปกใน และสันหนังสือ 3 ด้าน คือ ด้านบน, ด้านข้าง (ขวา) และด้านล่าง เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

   การจัดการตัวเล่ม

   ประทับตราห้องสมุด

  • ติด 2D Barcode ดวงเล็กที่สันหนังสือสำหรับใช้ในการยืม-คืน โดยติดให้อยู่เหนือขอบล่างของหนังสือประมาณ 2.5 เซนติเมตร หากสันหนังสือมีขนาดกว้างไม่พอกับขนาดของ 2D Barcode ให้ติดที่หน้าปกของหนังสือ โดยเว้นระยะจากขอบล่างประมาณ 2.5 เซนติเมตรหรือตามความเหมาะสม และเว้นจากด้านสันปกด้านซ้ายจะรอยพับหน้าปกประมาณ 1 เซนติเมตร

   การจัดการตัวเล่ม

   ติด 2D Barcode ดวงเล็ก

  • ติด 2D Barcode ดวงใหญ่ที่หน้าพิมพลักษณ์ (Imprint) สำหรับแสดงข้อมูลทางบรรณานุกรม

   การจัดการตัวเล่ม

   ติด 2D Barcode ดวงใหญ่

  • ติดวันกำหนดส่ง (Due date) ที่หน้าปกหลังหนังสือ

   การจัดการตัวเล่ม

   ติดวันกำหนดส่ง

_________________________________________________________________________________

 • วัน/เวลาฝึกงาน
  8 มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 14.00 น.
 • ฝ่ายงาน
  งานจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • ผู้ฝึกสอน
  คุณวลัยภรณ์ ช่างคิด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s