เกี่ยวกับ

ProfileChaiyasit Khrueasuan
ชัยสิทธิ์ เครือสวน
Non
นนท์

senior
นิสิตชั้นปีที่ 4

Faculty Humanities and Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Information Studies
สาขาสารสนเทศศึกษา เอกการจัดการสารสนเทศ

Burapha University
มหาวิทยาลัยบูรพา

Blog นี้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2556 – 14 กุมภาพันธ์ 2557

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s