แนวรบ ‘สะพานชมัยมรุเชฐ’ … เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

สะพาน “ชมัยมรุเชฐ” จากอดีตสู่ปัจจุบัน…

Stang Mongkolsuk Library's blog

lib_knowledgeท่ามกลางเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ครุกรุ่น เราคงได้ยินชื่อ “สะพานชมัยมรุเชฐ” อยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นบริเวณสำคัญและเป็นใจกลางของเหตุการณ์ความร้อนแรงของการปะทะ แต่ทราบกันหรือไม่ว่าสะพานแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร บรรณารักษ์อยากจะขอเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญแห่งนี้ อย่างน้อยอาจจะทำให้คนไทยสะกิดใจยั้งคิดและมีสติกันได้บ้าง

คำว่า “ชมัยมรุเชฐ” ราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำอธิบายไว้ว่า คำว่า “ชไม” เป็นคำเขมร หมายถึง สอง คำว่า “มรุ” มีความหมายสองอย่างคือ ทะเลทราย ที่กันดาร หรือ เทวดาจำพวกหนึ่ง คำว่า “เชฐ” น่าจะหมายถึง “เชษฐ” แปลว่า พี่ผู้เป็นใหญ่ หรือถ้าเป็นคำวิเศษณ์จะหมายถึง เจริญที่สุด แต่เป็นไปได้ที่อาจมีความหมายอีกทางหนึ่ง หากคำว่า “มรุ” แผลงมาจากคำว่า “มร” แปลว่า ตาย จึงอาจแปลความได้ว่า สองพี่ผู้ล่วงลับ

View original post 82 more words