NSTDA KM – Knowledge Management

NSTDA KM

นิสิตปริญญาโท และคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการสัมภาษณ์ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานงานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในเรื่อง “การจัดการความรู้ของ สวทช.” จากนิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในที่นี้ได้สรุปจากการเข้ารับฟังได้ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เรียนเขียนโปรแกรมฟรีๆ แค่มี Smart Phone

หลายคนคงจะรู้จักหรือเคยได้ยินเว็บไซด์ www.codecademy.com กันมาบ้างแล้ว เจ้าเว็บไซด์นี้สอนการเขียนโปรแกรมโดยมีภาษา JavaScript / HTML & CSS / PHP / Python / Ruby และ jQuery การสอนก็จะเป็นแบบ interactive คือ มีการตอบโต้ระหว่าง การเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนจะค่อยๆ เข้าใจการทำงาน แต่วันนี้เราไม่ได้มาแนะนำเจ้าเว็บไซต์นี้ แต่เราจะมาแนะนำ Application : Codecademy ซึ่งเจ้าแอพฯ ตัวนี้เพิ่งปล่อยให้ดาวโหลดกันเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ

Application : Codecademy

Codecademy ใน AppStore

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการตัวเล่ม

Copy Catalog

การจัดการตัวเล่ม

การจัดการตัวเล่ม คือ การเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะจัดทำหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และขั้นตอนการทำ 2D Barcode มาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำทรัพยากรสารสนเทศมาดำเนินการจัดการตัวเล่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ซ้อมแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ

ซ้อมแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ

บรรยากาศซ้อมแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารสำนักงานกลาง เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม และฝึกซ้อมการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ประจำปี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ โดย ผู้ชำนาญการงานป้องกันและระงับอัคคีภัยมีการให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าโขลง และผู้เข้ารับซ้อมแผน โดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง

อ่านเพิ่มเติม

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

จากบทความตอนที่แล้วที่เราได้วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ คลิก ไปแล้ว ขั้นต่อมาเราจะนำรายการที่ได้วิเคราะห์หมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยมาลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ต่อไป โดยมีขั้นตอนการลงรายการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Offline & Online Tools for Catalog

เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) ถือเป็นเรื่องสำคัญของห้องสมุดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ โดยเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีทั้ง Offline, Online และเครื่องมือในรูปของสิ่งพิมพ์ ให้เลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย ไปทำความรู้จักกันครับ ว่ามีเครื่องมือช่วยอะไรบ้าง

เครื่องมือในรูปของสิ่งพิมพ์

 • AACR2 (Anglo – American Cataloging Rules, second edition)
  มาตรฐานการลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรม
 • DDC22 (Dewey Decimal classification)
  การจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ เวอร์ชั่น 22 หรือคู่มือการให้เลขหมู่ของระบบทศนิยมดิวอี้ เวอร์ชั่นที่ 22 แต่ในช่วงนี้วงการบรรณารักษ์ต่างประเทศมีการพูดถึงและใช้ DDC23 มากขึ้น เพราะได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาทรัพยากรสารเทศมากขึ้น อาทิ ปรับปรุงข้อมูลหมวด 740 ด้านงานกราฟิก และการประดิษฐ์, ปรับปรุงข้อมูลหมวด 777 ด้านภาพยนตร์ และวิดีโอ  เป็นต้น ติดตามความเคลื่อนไหวของ DDC23 คลิก
 • ดีดีซี 22 ฉบับภาษาไทย
  DDC22

  ดีดีซี 22

  อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้อ่านยังจำได้อยู่หรือเปล่าว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ หรือว่าฝันอยากเป็นโน้นเป็นนี้เยอะแยะไปหมดเลย แต่เท่าที่ผมจำได้ตอนเด็กๆ นั้นจะชอบเฝ้ารอวันสำคัญวันนึงที่ปีจะมี 1 วัน ในเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งก็คือ “วันเด็กแห่งชาติ” นั้นเอง หรือ “children’s day” โดยจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาจัดงาน แจกของขวัญ และสิทธิพิเศษให้แก่เด็กๆ มากมาย ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทยทุกคน สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2557 คือ “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง” (ประวัติวันเด็กเพิ่มเติ่ม คลิก )

children's day

โปสเตอร์ งานวันเด็ก

อ่านเพิ่มเติม