ซ้อมแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ

ซ้อมแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ

บรรยากาศซ้อมแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารสำนักงานกลาง เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม และฝึกซ้อมการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ประจำปี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ โดย ผู้ชำนาญการงานป้องกันและระงับอัคคีภัยมีการให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าโขลง และผู้เข้ารับซ้อมแผน โดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

NSTDA Charity Day 2013

NSTDA Charity Day 2013

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ NSTDA Charity Day 2013

“NSTDA Charity Day 2013” จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจารุศรบำรุง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม2556 เวลา 11.30 -14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในโอกาสนี้ผมได้มีส่วนร่วมกับ STKS ออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกในราคาพิเศษ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสบทบทุนสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจารุศร ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

สร้างอัจฉริยะ ผู้นำการอ่าน (อ่านล้านเล่ม) ประเทศไทย

อ่านล้านเล่มประเทศไทย

บรรยากาศการเสวนา

นับว่าเป็นโอกาสอันดีและพิเศษมากๆ ครับที่ผมได้เข้าร่วมฟังเสวนา “สร้างอัจฉริยะ ผู้นำการอ่าน (อ่านล้านเล่ม) ประเทศไทย” ภายในงาน NSTDA Charity Day 2013 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 56 ที่ผ่านมา ภายในงานเสวนาได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านด้วยกัน

– ดร.เอกพล ณ สงขลา ผู้เริ่มโครงการอ่านล้านเล่มประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
– ดร.นริศรา การุณอุทัยศิริ (ดร.ต่าย) นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยในเวทีระดับโลก เจ้าของผลงานเขียน Push The Limit เก่งได้ไร้ขีดจำกัด
– คุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นักจิตวิทยา และนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของผลงานเขียนล่าสุด “สมองสงสัยใจตอบ”
– คุณทิติยา ไชยวารี (ครูเป็ดน้อย) นักธุรกิจหญิงสายพันธุ์ใหม่ที่สร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาจากศูนย์สู่ความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม

วันแรกของการฝึกงาน ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2013/12/11 
เวลา 07:30 น.

NSTDA

อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park (TSP)

STKS

ด้านหน้าห้องสมุด

อ่านเพิ่มเติม