สร้างโปรไฟล์งานวิจัย (ResearcherID)

researcherID

researcherID

ระบบ ResearcherID เป็นระบบของบริษัท Thomson Reuters เพื่อให้นักวิจัยมาลงทะเบียนนำเข้าผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ myPreformance – การนำเข้าผลงานวิจัย

myPerformance

myPerformance

วันนี้ได้เรียนการนำเข้าผลงานวิจัยผ่านระบบ myPreformance เป็นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus หากมีผลงานใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ระบบจะแจ้งเตือนมาที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำผลงานวิจัยใหม่เข้าในระบบ myPreformance ซึ่งเป็นคลังปัญญาที่รวบรวมผลงานของ สวทช.

อ่านเพิ่มเติม