การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่

การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ เป็นหนึ่งในงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการหนังสือแนะนำหนือหนังสือใหม่ ผ่านการสื่อสารทางอีเมล และสามารถจองหนังสือที่ท่านสนใจได้ทันทีที่ dds@nstda.or.th โดยดูหนังสือที่น่าสนใจแต่ละเดือนได้ที่  http://stks.or.th/th/book-introduction.html โดยมีขั้นตอนดังนี้

การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่

ชั้นหนังสือแนะนำ เดือนมกราคม 2557

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements