NSTDA Charity Day 2013

NSTDA Charity Day 2013

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ NSTDA Charity Day 2013

“NSTDA Charity Day 2013” จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจารุศรบำรุง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม2556 เวลา 11.30 -14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในโอกาสนี้ผมได้มีส่วนร่วมกับ STKS ออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกในราคาพิเศษ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสบทบทุนสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจารุศร ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย

อ่านเพิ่มเติม