เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

STKS แต่เดิมมีชื่อว่า TIAC ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยเริ่มให้บริการ Online Searching เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในสมัยก่อนการสืบค้นฐานข้อมูลในแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนก่อนเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องอาศัยคำค้นที่ตรงต่อผลการค้นหามากที่สุด โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการแรกๆ ชื่อว่า DIALOG เกิดขึ้นเมื่อปี 1971 รวบรวมไว้มากกว่า 400 ฐานข้อมูล ให้ข้อมูลด้านบรรณานุกรม จนถึงฐานข้อมูลออนไลน์ในปัจจุบันในรูปแบบของ Web-based โดยได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล DIALOG จนถึงฐานข้อมูลออนไลน์ในปัจจุบันอย่าง Web of Science

  1. การสืบค้นฐานข้อมูล DIALOG  ต้องเริ่มจากการวางแผนกำหนดคำค้นที่สำคัญลงใน Dialog Search Worksheet  โดยการเขียน Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสืบค้นลงในแต่ละช่อง concept
    Dialog Search Worksheet

    Dialog Search Worksheet

    อ่านเพิ่มเติม