Open Source Software & Freeware

Open Source Software เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ มีคุณสมบัติดังนี้

–    ต้นฉบับโปรแกรมปรับแก้ไขได้
–    สามารถสำเนาได้
–    สามารถเผยแพร่ได้

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Open Source Software ส่วนมากเป็นซอฟต์แวร์ฟรี คือ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลักษณะเดียวกับ Freeware ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้พัฒนาระบุ แต่ Open Source Software นั้น อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จริง แต่ก็ไม่ได้ฟรีทุกอย่าง ฉะนั้นเวลาดาวน์โหลดต้องดูเงื่อนไขที่ผู้พัฒนากำหนดให้ดีด้วย

แนะนำแหล่งดาวน์โหลด Open Source Software ที่ http://www.sourceforge.net

อ่านเพิ่มเติม

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
(Circulation Service)

ห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้บริการข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ของ สวทช. สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้งไทยและต่างประเทศ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจ (Mission) คือ

•    เป็นห้องสมุดที่มีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล
•    เป็นศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย
•    บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา
•    สร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

จากบทความตอนที่แล้วที่เราได้วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ คลิก ไปแล้ว ขั้นต่อมาเราจะนำรายการที่ได้วิเคราะห์หมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยมาลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ต่อไป โดยมีขั้นตอนการลงรายการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้อ่านยังจำได้อยู่หรือเปล่าว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ หรือว่าฝันอยากเป็นโน้นเป็นนี้เยอะแยะไปหมดเลย แต่เท่าที่ผมจำได้ตอนเด็กๆ นั้นจะชอบเฝ้ารอวันสำคัญวันนึงที่ปีจะมี 1 วัน ในเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งก็คือ “วันเด็กแห่งชาติ” นั้นเอง หรือ “children’s day” โดยจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาจัดงาน แจกของขวัญ และสิทธิพิเศษให้แก่เด็กๆ มากมาย ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทยทุกคน สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2557 คือ “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง” (ประวัติวันเด็กเพิ่มเติ่ม คลิก )

children's day

โปสเตอร์ งานวันเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

2D Barcode กับการใช้งานในห้องสมุด

การจัดทำ 2D Barcode ด้วยโปรแกรม QR Code ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ในการติดตัวเล่มหนังสือ โดยจะทำ 2D Barcode จำนวน 2 ดวง ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ

ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2D Barcode

หน้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการทำ 2D Barcode โดยสามารถค้นหาจาก Bib หรือค้นหาขั้นสูงก็ได้
เมื่อเจอระเบียนหนังสือที่ต้องการ คลิกเลือกระเบียนหนังสือนั้น

อ่านเพิ่มเติม

NSTDA Charity Day 2013

NSTDA Charity Day 2013

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ NSTDA Charity Day 2013

“NSTDA Charity Day 2013” จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจารุศรบำรุง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม2556 เวลา 11.30 -14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในโอกาสนี้ผมได้มีส่วนร่วมกับ STKS ออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกในราคาพิเศษ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสบทบทุนสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจารุศร ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

สร้างอัจฉริยะ ผู้นำการอ่าน (อ่านล้านเล่ม) ประเทศไทย

อ่านล้านเล่มประเทศไทย

บรรยากาศการเสวนา

นับว่าเป็นโอกาสอันดีและพิเศษมากๆ ครับที่ผมได้เข้าร่วมฟังเสวนา “สร้างอัจฉริยะ ผู้นำการอ่าน (อ่านล้านเล่ม) ประเทศไทย” ภายในงาน NSTDA Charity Day 2013 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 56 ที่ผ่านมา ภายในงานเสวนาได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านด้วยกัน

– ดร.เอกพล ณ สงขลา ผู้เริ่มโครงการอ่านล้านเล่มประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
– ดร.นริศรา การุณอุทัยศิริ (ดร.ต่าย) นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยในเวทีระดับโลก เจ้าของผลงานเขียน Push The Limit เก่งได้ไร้ขีดจำกัด
– คุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นักจิตวิทยา และนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของผลงานเขียนล่าสุด “สมองสงสัยใจตอบ”
– คุณทิติยา ไชยวารี (ครูเป็ดน้อย) นักธุรกิจหญิงสายพันธุ์ใหม่ที่สร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาจากศูนย์สู่ความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม

วันแรกของการฝึกงาน ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2013/12/11 
เวลา 07:30 น.

NSTDA

อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park (TSP)

STKS

ด้านหน้าห้องสมุด

อ่านเพิ่มเติม